Dodaj klub

Związek Strzelecki "Strzelec" Wągrowiec

Telefon: 782 299 144

„Strzelec” - powstał w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. Organizacja stanowiła podstawę budowania Legionów Polskich. Wszystkich ochotników strzelca łączyły wspólne cechy i cele: patriotyzm, ofiarność, koleżeństwo, dyscyplina. Pierwszym komendantem Związku Strzeleckiego był Józef Piłsudski. W latach 1910-1918 strzelec wielokrotnie zmieniał nazwy. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 6449 przeszkolonych strzelców. Po I wojnie światowej powstał Związek Strzelecki. Nawiązywał do tradycji Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Należał do Polskich Związków Sportowych. Ściśle związany z obozem J. Piłsudskiego. W 1939 ZS liczył ok. 500 tys. członków, którzy w czasie kampanii wrześniowej 1939 wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe.
Dnia 15 marca 1986 roku na ziemi wągrowieckiej powstaje Związek Strzelecki „Strzelec” Wągrowiec, który kontynłuje tradycje strzelca u podstaw swojej działalności. Założycielem był por. Stanisław Chomko. Początkowo „Strzelec” liczył 25 członków. Obecnie jest ich ponad 200 osób. Obszarem działania Związku Strzeleckiego „Strzelec” Wągrowiec jest województwo: Wielkopolski, Łódzkie, Podkarpackie, Małopolskie, Kujawsko – Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie. Natomiast siedzibą władz naczelnych jest miasto Wągrowiec. Organizacja z dnia na dzień rozszerza swoją działalność i powołuje nowe okręgi. Strzelec posiada własny statut, regulaminy, swoje loga i odznaczenia.

CELE ZS „STRZELEC” W
• Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
• Wychowanie obywatelskie członków,
• Przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej,
• Wychowanie członków w duch patriotycznym,
• Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
• Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

OSIĄGNIĘCIA
• 2013 – Pozyskanie kadry szkoleniowej.
• 15-03-2013 – Utworzenie Specjalnej Grupy Operacyjnej.
• 20-12-2013 – Akcja „Zima” z KPP Wagrowiec
• 07.2014 - Uzyskanie 9 tytułów Combat Life Saver (ratownik pola walki)

ZAMIERZENIA
• Pozyskanie nowych członków do oddziału Wągrowieckiego,
• Podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności,
• Pozyskiwanie nowych partnerów i sponsorów,
• Rozwijanie i rozbudowywanie istniejących pododdziałów,
• Współpraca z organizacjami rządowymi,
• Prowadzenie szkoleń i prelekcji np. w szkołach.

http://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Strzelecki-Strzelec-W%C4%85growiec-478326232234008/timeline/

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl