Pistolet Dr. MK Jurek kal. 22Lr

30 000,00 zł
Sprzedam broń
  • Stan przedmiotu: Broń używana
Wymaga pozwolenia - Niedostępny drogą online

Stan idealny, rzadkość większa od Visa

pistolet z odsuwanym zamkiem autorstwa Mariana Jurka – jeden ze 127 wyprodukowanych przez jego zakład w Birmingham


Marian Karol Jurek urodził się 7 września 1904 roku, w jaw-nie patriotycznej Galicji, gdzie od młodości nasiąkał klima-tem i wcześnie zainteresował się bronią oraz strzelaniem. Już w wieku 15 lat skonstruował swój pierwszy pistolet, a odkąd tylko mógł startował z jego kolej-nymi wcieleniami w zawodach, uzyskując wysokie lokaty. W 1937 roku występując w barwach krakowskiego Z.S. Kadra za-jął 2. miejsce indywidualnie w konkurencji Karabinu wojskowego na XII Narodowych Zawodach Strzeleckich w Wilnie. Po obro-nie pracy doktorskiej na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym sa-mym 1937 roku został szefem Działu Badań Zakładów Amunicyjnych Nr 2 w Remberto-wie. Pracując tam stworzył nową recepturę smaru do powlekania pocisków amunicji bocznego zapłonu, która przyczyniła się do skokowego wzrostu jakości produkowanych 41WRZESIEŃ 2015|magazyn o bronitam nabojów wyczynowych .22 LR w ostat-nim roku przed wojną.W 1939 roku ppor. rez. Marian Jurek do-stał przydział do miejscowego 3. batalionu strzelców przy rembertowskim Centrum Wy-szkolenia Piechoty i z nim został ewakuowa-ny wschód Polski, a stamtąd – z ledwością unikając sowieckiej niewoli – zdołał ujść do Rumunii i dalej na Zachód, do Coëtquidan, gdzie z masy wojskowych uchodźców wy-łowił go komendant stacji zbornej broni pancernej, generał Maczek. Wraz z kadrą 10. Brygady Kawalerii Pancernej zdołał wy-dostać się z upadającej Francji i przedostać do Szkocji, gdzie był najpierw oficerem li-niowym skadrowanego 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, a następnie kierownikiem warsztatów 16. Brygady Czołgów, później wchłoniętej przez 1. Dywizję Pancerną Macz-ka – w której służył w szeregach stworzone-go z sił brygady 2. Pułku Pancernego

76

Wymagane pozwolenie: Tak

Kaliber: 22 Lr

Rodzaj zapłonu: Boczny

Rodzaj broni: Pistolet

  • Email: ajsco@interia.pl
  • Telefon: +48 792 104 024 (Powołaj się na NetGun.pl)
  • Telefon: Sklep 881 742 882
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
  • Kod pocztowy: 30-698
  • Miasto / najbliższe miasto: Kraków
  • Miejscowość: Kraków
  • Ulica: ul. Bochnaka 15a/ SKLEP ul. Pasternik 128( STRZELNICA)
Pokaż na mapie