Dodaj strzelnicę

WĄWOLNICKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE STEN

24-160 WĄWOLNICA, Lublin
Gosławskiego 8
Telefon: 503-018-926
Dystans/osie: 10m, 25m, 50m, 100m

Wąwolnickie Stowarzyszenie Strzeleckie „STEN” zostało założone dnia 25 stycznia 2015r. w Wąwolnicy.
Patronem Stowarzyszenia jest Cichociemny mjr Stanisław Kostka Krzymowski.

Głównym celem powstania Stowarzyszenia było kultywowanie wartości patriotycznych, działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania dyscyplin sportu w szczególności z dziedziny strzelectwa.
W tym celu zagospodarowano i przystosowano teren pod bezpieczną strzelnicę sportową w Wąwolnicy.

Strzelnica jest uzupełnieniem skromnej oferty turystycznej Gminy Wąwolnica.
Przewijają się przez nią setki ludzi. Od momentu wydania decyzji przez Wójta Plewińskiego o zatwierdzeniu stałego regulaminu funkcjonowania strzelnicy, w rejestrze pobytu na zapisane jest kilka tysięcy osób.
Osoby te są klientami tutejszych placówek handlowych, korzystają też z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych i miejsc noclegowych będących w dyspozycji parafii, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju infrastruktury gminy.
Na naszej strzelnicy odbywają się zawody strzeleckie różnej rangi, powiatowe i wojewódzkie, pod patronatem Starosty
Puławskiego oraz Marszałka Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizowane są konkurencje zarówno dla samorządowców, jak również członków klubów i organizacji strzeleckich, a także zawody Szkolnej Ligi Strzeleckiej

.
Jest to niedoceniana forma promocji naszej gminy, tym bardziej korzystna, że Gmina Wąwolnica nie ponosi jakichkolwiek kosztów z funkcjonowaniem strzelnicy, która powstała dzięki społecznemu zaangażowaniu ludzi zainteresowanych strzelectwem sportowym oraz tradycjami patriotycznymi Ziemi Lubelskiej. Przy okazji swojej działalności mamy szansę rozwijać nie tylko umiejętności strzeleckie, ale też prowadzić zajęcia edukacyjne związane z najnowszą historią regionu i z postaciami, o których wielkości i zasługach dla ojczyzny wiedzę odsłoniły dopiero ostatnie lata.

Strzelnica od lat integruje środowisko strzeleckie powiatu puławskiego oraz całego województwa.Gościmy więc na niej młodzież z klas wojskowych szkół średnich i kół strzeleckich. Wielu innych młodych ludzi, których główną aktywnością poza szkoła jest snucie się bez celu po ulicach albo spędzanie czasu bezczynnie przed telewizorem czy komputerem, zostało wciągniętych w pasję strzelectwa i sportowej rywalizacji, co jest jednocześnie kształtowaniem charakteru, systematyczności i odpowiedzialności. Mają możliwość przeżycia czegoś ciekawego, bycie częścią większej grupy ludzi dzielących tę samą pasję, spędzających czas na realizacji swoich zainteresowań.
To wszystko do tej pory było im dane na tej strzelnicy. Ponieważ propozycja ciekawego spędzania wolnego czasu, którą oferuje młodzieży gmina, jest dość skromna, mamy szansę odciągnąć ją od zachowań patologicznych, pijaństwa czy dopalaczy. Zaproponujmy tym młodym ludziom konstruktywne formy rekreacji.

Dziesięć lat temu w Gimnazjum Publicznym w Wąwolnicy realizowaliśmy projekt z EFS pt. „Strzelectwo sportowe szkołą charakterów”, ówcześni gimnazjaliści, którzy brali w nim udział, obecnie już jako dorośli obywatele są członkami naszego stowarzyszenia strzeleckiego, choć oczywiście nie tylko oni tworzą naszą organizację