Dodaj strzelnicę

Strzelnica B7

03-876 Warszawa, Warszawa
Matuszewska 14
Telefon: 518-022-300
Kategorie: Broń palna
Dystans/osie: 25m

Dysponujemy trzema niezależnymi osiami strzeleckimi o różnych długościach - dwoma statycznymi 15 m i 25 m oraz jedną dynamiczną o powierzchni 220m 2, która umożliwia strzelanie w trzech kierunkach.

Pierwsza oś statyczna dysponuje 5 stanowiskami strzeleckimi i możliwością ustawienia tarcz na dystansach: 3m, 6m, 9m, 12m i 15m. Druga ma również 5 stanowisk i umożliwia strzelanie na dystansach 5m, 10m, 15m, 20m i 25m.

Kulochwyty na osiach statycznych umożliwiają strzelanie z broni krótkiej i długiej amunicją o energii początkowej do 5500J.

Oś dynamiczna jest pomyślana jako pomieszczenie do strzelań taktycznych i dynamicznych w 3 kierunkach, z użyciem amunicji o energii początkowej do 1200J

Na osi dynamicznej kulochwyty mają wysokość 3m, a długości odpowiednio od lewej do prawej strony 14m+12m+14m