Dodaj wydarzenie

IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA

Październik
15-16
2016
Toruń
ul. Bema

PROGRAM ZAWODÓW:
(15 Października 2016r.)
10.00-12.00 – waga i weryfikacja zawodników
15.00 – konferencja techniczna
16.00 – walki eliminacyjne
20.00 – zakończenie rywalizacji sportowej

(16 Października 2016r.)
15.00 – walki półfinałowe i finałowe
20.00 – zakończenie zawodów
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów.

W zawodach mogą startować funkcjonariusze i funkcjonariuszki służb mundurowych:
Służby Więziennej, Wojska Polskiego (Żołnierze), Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego – weryfikacja na podstawie zgłoszenia oraz legitymacji służbowej.

Sprzęt ochronny zgodny z regulaminem almma.pl
Ograniczona Formuła Senior
książeczka sportowo-lekarska z aktualnymi badaniami lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach mma(konieczny zapis zdolny do zawodów MMA)
Startowe – 50 zł – płatne u organizatora
Zgłoszenia zawodników do 05 Października 2016 r. na adres email:mpsmwmma@vp.pl

KATEGORIE WAGOWE: -73kg, -80kg, -87kg, +87kg, -96kg, +96kg.

Nagrody:
Dla wszystkich uczestników: dyplomy
1,2,3 miejsce: medal, dyplom
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Nocleg we własnym zakresie.

Kontakt: Tabor Adrian 513-137-705
IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA Toruń