Dodaj wydarzenie

Dzień Szabli 2016

Wrzesień
11
2016
00-495 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 3

--- PROGRAM ---
OTWARTE WARSZTATY SZERMIERKI SZABLĄ
godz. 14.00-15.30
(dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
Szabla to fascynująca broń. Czytamy o niej w książkach, pojawia się w filmach, używamy jej w grach komputerowych. Dlaczego by jednak nie spróbować wziąć jej do ręki, poczuć jej ciężar i wykonać kilka cięć. Warsztaty szermierki szablą poprowadzą instruktorzy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą.

WYSTAWA, godz. 15:30.00-16.00
(Muzeum Wojska Polskiego)
Wystawa obrazów Zalána Kertaia prezentująca sylwetki najważniejszych komendantów, fechmistrzów i szermierzy związanych z legendarnym Instytutem im. Miklósa Toldiego.

POKAZY KAWALERYJSKIE, godz. 16.00-16.30
(park Muzeum Wojska Polskiego)
Spektakularna prezentacja umiejętności kawaleryjskich Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego. Oprócz musztry będzie można zobaczyć pokaz władania szablą – kawalerzyści będą ścinać łozy oraz arbuzy. Zaprezentują też posługiwanie się lancą.

WYKŁADY, godz. 16.30-17.00
(namiot konferencyjny Muzeum Wojska Polskiego - miejsca siedzące)
● Solidarność Polaków i Węgrów podczas Powstania Węgierskiego 1956 roku
− Ákos Engelmayer, ambasador Węgier w Warszawie w latach 1990-1995
− dr János Tischler, historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie
● Wspomnienie Jánosa Keveya – wnukowie słynnego węgierskiego fechmistrza będą wspominać swojego dziadka, autora sukcesów polskich szermierzy w latach 50. XX wieku.
● Wspomnienie Jerzego Pawłowskiego – Michał i Piotr Pawłowscy opowiedzą o swoim ojcu, Jerzym Pawłowskim, szabliście wszech czasów, uczniu Jánosa Keveya, wybitnego fechmistrza Instytutu im. Miklósa Toldiego.

PREMIERA KSIĄŻKI SZERMIERCZEJ „WĘGIERSKIM SERCEM, POLSKIM OSTRZEM”, 17.00-17.30
(namiot konferencyjny Muzeum Wojska Polskiego - miejsca siedzące)
Książka jest pierwszą publikacją w języku polskim na temat elitarnego Instytutu im. Miklósa Toldiego, którego wiodąca postacią był genialny fechmistrz, László Borsody. Zawiera unikalne biografie nie tylko najlepszych wychowanków Instytutu, ale również fechmistrzów, którzy stanowili trzon rozwoju tego ośrodka. Zbiór ich życiorysów, a także tekstów napisanych przez szermierzy związanych z Instytutem, to wynik trudnej pracy badawczej Norberta Mádaya, który ocalił od zapomnienia wyjątkowy przedwojenny świat szermierki szablą oraz kulturę z nim związaną. Norbert Máday jest założycielem Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą oraz kolekcjonerem broni białej.

POKAZY SZERMIERKI SZABLĄ, godz. 17.30-18.00
(namiot konferencyjny Muzeum Wojska Polskiego)
Ciekawe scenki historyczne, elementy sztuki szermierczej w połączeniu ze sztuką, zasady władania szablą zgodnie z zaleceniami legendarnego Instytutu im. Miklósa Toldiego – instruktorzy oraz uczniowie Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą zaprezentują pokazy szermiercze przygotowane specjalnie na Dzień Szabli. Podczas pokazów będzie można przekonać się nie tylko o wartości bojowej szabli, ale także docenić jej wagę historyczną. To broń narodowa zarówno Polaków, jak i Węgrów. Przez wieki służyła obu krajom do walki o niepodległość. To uczyniło z niej więcej niż broń – symbol pragnienia wolności.

DODATKOWE ATRAKCJE, godz. 14.00-18.00
plener Muzeum Wojska Polskiego
● Stoiska z kuchnią węgierską, przy których będzie można skosztować oraz zakupić tradycyjne węgierskie produkty
● Stoiska z książkami o tematyce historycznej

Uwaga! Godziny mogą ulec zmianie

Wydarzenie odbywa się z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą przy współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wydarzenie jest współfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej pod patronatem Ambasady Węgier w Polsce. Partnerem wydarzenia jest Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Dzień Szabli odbywa się w ramach Roku Węgierskiej Kultury w Polsce.
Dzień Szabli 2016 Warszawa