Dodaj wydarzenie

Targi Proobronne Pro Defense

Czerwiec
1-4
2017
14-100 Ostróda
ul. Grunwaldzka 55

Targi proobronne skierowane są do osób zainteresowanych bezpieczeństwem, przede wszystkim stowarzyszeń paramilitarnych, klas mundurowych i organizacji proobronnych. Są one platformą wymany doświadczeń i informacji ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji międzynarodowej i pozycji geopolitycznej Polski.

Targi Proobronne Pro Defense Ostróda