Dodaj wydarzenie

EUROPOLTECH 2017 - Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa

Kwiecień
26-28
2017
80-560 Gdańsk
ul. Żaglowa 11

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są najważniejszą w Polsce imprezą targową dedykowaną służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Te wysoce specjalistyczne targi są organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową.

Program Targów:
26 kwietnia - środa (10.00-17.00)

10.00-12.00 VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” (w tym uroczystość otwarcia Konferencji) – SALA 1 CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Komenda Główna Policji – udział tylko dla zaproszonych gości;
10.00-15.30 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia" Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar – SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
10.00-17.00 Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT” – SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;
org. Centralne Biuro Śledcze Policji i Komenda Główna Policji (BK) - udział tylko zaproszonych gości;
12.00 Oficjalne otwarcie targów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zwiedzanie ekspozycji targowej przez Gości Specjalnych – SCENA HALA B;
13.00-17.00 Wznowienie obrad VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” – SALA 1 CENTRUM KONFERENCYJNE – udział tylko dla zaproszonych gości;
15.35-15.50 „ Drony i termowizja w służbie poprawy bezpieczeństwa” pokazy firmy Fly&Film – HALA C
15.55-16.25 Pokaz dynamiczny systemu antydronowego Jastrząb – TERENY ZENĘTRZNE; org. Hertz Systems Ltd.
16.30-16.45 "Pokaz możliwości bezzałogowych systemów powietrznych przeprowadzony przez firmę Roborotor" – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-17.00 Premierowa prezentacja pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Stoisko A.55; org. Zbrojownia Sp. z o.o.
10.00-17.00 Zakłady Mechaniczne Tarnów SA – prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach przeznaczonej do treningów strzeleckich – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2017" – HALA B;
10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej – HALA B;
10.00-17.00 Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą  konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach -stoisko B.06;

27 kwietnia - czwartek (10.00 -17.00)

10.00-16.00 VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna II SESJA PANELOWA:
Możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez służby mundurowe – SALA 1A CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Biuro Logistyki Policji KG Policji;
Kształtowanie nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki – SALA 1B CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Biuro Ruchu Drogowego KG Policji;
Taktyka sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów do pomiaru prędkości – SALA 1B CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Biuro Ruchu Drogowego KG Policji;
Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość – SALA 1C CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Biuro Łączności i Informatyki KG Policji;
10.00-17.00 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce zdarzenia" Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar – SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
10.00-17.00 Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” – HALA C; org. Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Komenda Główna Policji;
10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2017" – HALA B;
10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego – prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej – HALA B;
10.00-17.00 Zakłady Mechaniczne Tarnów SA – prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach przeznaczonej do treningów strzeleckich – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-17.00 "Pokaz możliwości bezzałogowych systemów powietrznych przeprowadzony przez firmę Roborotor" – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-17.00 Premierowa prezentacja pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Stoisko A.55; org. Zbrojownia Sp. z o.o.
10.00-17.00 Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą  konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach - stoisko B.06;
11.00-12.00 Warsztaty "Rozwiązania Comarch w zakresie przyspieszonej analizy wideo oraz analizy OSINT". sala 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;
12.00-12.15 „Drony i termowizja w służbie poprawy bezpieczeństwa” pokazy firmy Fly&Film - HALA C;
13.00-15.00 Premierowa praktyczna prezentacja i testy pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Gdańskie Centrum Strzeleckie, ul Jaśkowa Dolina 11;4 org . Zbrojownia Sp. z o.o., stoisko A.55 – udział tylko zaproszonych gości;
13.00-15.00 Warsztaty ”TETRA dla Policji” - SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Motorola Solutions;
13.00-13.30 Pokaz dynamiczny systemu antydronowego Jastrząb – TERENY ZEWNĘTRZNE org. Hertz Systems Ltd.
13.30-16.30 Seminarium „Identyfikacja Zagrożeń Bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania” – SALA 2 CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
16.00 Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących targom Europoltech 2017: Konkursu o nagrodę „Złota Gwiazda Policji”, Konkursu o nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny” – SCENA HALA B;

28 kwietnia – piątek (10.00 – 16.00)

10.00-15.00 VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna III SESJA PANELOWA:
Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość – SALA 1C CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Biuro Łączności i Informatyki KG Policji;
Nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego obiektów służbowych (nowe technologie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej) – SALA 1B CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Biuro Bezpieczeństwa Informacji KG Policji;
10.00-16.00 Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” – SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNE; org. Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Komenda Główna Policji;
10.00-16.00 Premierowa prezentacja pistoletu samopowtarzalnego CZ P-10C firmy Ceska Zbrojovka – Stoisko A.55; org. Zbrojownia Sp. z o.o.
11.00-12.00 Warsztaty "Rozwiązania Comarch w zakresie przyspieszonej analizy wideo oraz analizy OSINT" – sala 3 CENTRUM KONFERENCYJNE;
12.00-12.15 „Drony i termowizja w służbie poprawy bezpieczeństwa” pokazy firmy Fly&Film - HALA C;
10.00-16.00 Zakłady Mechaniczne Tarnów SA – prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach przeznaczonej do treningów strzeleckich – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-16.00 "Pokaz możliwości bezzałogowych systemów powietrznych przeprowadzony przez firmę Roborotor" – TERENY ZEWNĘTRZNE;
10.00-16.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2017" – HALA B;
10.00-16.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zaprezentowane zostaną stworzone w ramach programów badawczych wybrane produkty - narzędzia pracy policyjnej – HALA B;
10.00-16.00 Specjaliści KSOIN i SWBN oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udzielają porad prawnych, prowadzą  konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach - stoisko B.06



EUROPOLTECH 2017 - Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Gdańsk