Dodaj wydarzenie

Europejskich Dni Dziedzictwa - Teatr obrzędów słowiańskich

Wrzesień
12
2015
Trzcinica

Na starożytnym grodzisku w Trzcinicy koło Jasła, zwanym Karpacką Troją, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będzie miało miejsce spektakularne widowisko odtwarzające świat wierzeń i obrzędów słowiańskich, których korzenie tkwią w pierwotnych wierzeniach.
Jeszcze nigdy na taką skalę, z zaangażowaniem takiej liczby odtwórców nie próbowano przedstawiać obrzędów przedchrześcijańskich, obejmujących cały cykl życia człowieka od narodzin aż do śmierci. Przedstawione będę obrzędy związane z zaślubinami, ze świętami mającymi szczególne znaczenie w obrzędowym roku Słowian, z Nocą Kupały na czele oraz świętami wojowników poświęconymi pogańskim bóstwom wojny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziały w tym spektaklu, podczas którego każdy bez względu na wiek czarowany będzie Teatrem obrzędów słowiańskich.www.karpackatroja.pl