Dodaj wydarzenie

II Otwarte Zawody Strzeleckie z broni historycznej i współczesnej o Puchar 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

Sierpień
13
2017
33-383 Tylicz
ul. Pułaskiego

Regulamin II Otwartych Zawodów Strzeleckich z broni historycznej i współczesnej o Puchar
1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej


1. Zawody z broni historycznej oraz współczesnej mają na celu wyłonienie najlepszych strzelców w konkurencjach nimi objętymi, oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią palną i popularyzowanie strzelectwa jako dyscypliny sportowej.
2. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, Słopnice 38, 34-615 Słopnice, Tel: 606 286 397. Wszelkie informacje na temat zawodów udzielane są przez organizatora na stronie www.grh.limanowa.org, lub telefonicznie 502 731 978, , 511 40 48 82, 501 865 813 lub poprzez e-mail: srh1pspak@gmail.com
3. Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 13 sierpnia 2017r. i rozpoczną się o godz. 9:00. Zakończenie planowane jest na godz. 17:00. Miejscem rozegrania zawodów jest strzelnica LZD w Tyliczu, koło Krynicy-Zdrój.
4. Zawody przeprowadzone zostaną w konkurencjach:
Broń Rekonstrukcyjna :
A) karabin centralnego zapłonu, 7 strzałów ( 2 próbne – 5 najlepszych liczonych do punktacji ), odległość 50m, (broń do wyboru: karabin Mosin, Mauser, SVT-40),
B) pistolet centralnego zapłonu, 7 strzałów ( 2 próbne – 5 najlepszych liczonych do punktacji ), odległość 25m, (broń do wyboru: Luger, P-38, TT )
Uwaga !! Osoby biorące udział w tych konkurencjach zobowiązane są do uczestnictwa w mundurach formacji które odtwarzają. Nie mają możliwości zapisania się do konkurencji z broni współczesnej. Opis przebiegu dla poszczególnych konkurencji podany zostanie dla wszystkich uczestników bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji.
Broń Współczesna :
krótka – Pistolet, 7 strzałów ( 2 próbne – 5 najlepszych liczonych do punktacji ), odległość 25 m ( broń do wyboru: P 99, Glock )
automat – 7 strzałów ( 2 próbne – 5 najlepszych liczonych do punktacji ), odległość 50 m ( broń do wyboru: AK, AR-15 )
Uwaga !! Osoby biorące udział w tych konkurencjach nie mają możliwości zapisania się do konkurencji z broni rekonstrukcyjnej.
6. Po zakończeniu wszystkich konkurencji za dodatkową opłatą przewiduje się możliwość strzelania rekreacyjnego z różnych rodzajów broni.
7. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, przyznawane są : puchar i dyplomy za zajęcie miejsc od 1 do 5.
8. Jeżeli zgłoszą się drużyny 3 osobowe, będzie również prowadzona klasyfikacja drużynowa, przyznawane będą puchar i dyplomy za zajęcie miejsc od 1 do 3.
9. W zawodach wziąć mogą udział wszyscy chętni, którzy mają ukończone 18 lat.
10. Opłaty i składki startowe wynoszą:
wpisowe za korzystanie ze strzelnicy, opiekę instruktora, poczęstunek z grilla, napoje, każdy uczestnik 40,00zł.
Cennik : Konkurencja : Broń Rekonstrukcyjna – Karabin Mauzer – 5 zł, Mosin – 2 zł, Pistolet – P-38 – 1,50 zł, Luger – 1,50 zł, TT – 2 zł
Cennik : Konkurencja : Broń Współczesna – Automat – AK – 2 zł, AR-15 – 2,50 zł , Krótka : P99 – 1,50 zł, Glock – 1,50 zł


12. Zgłoszenia uczestników (członków grup rekonstrukcyjnych – imię i nazwisko/ nazwa grupy lub stowarzyszenia, szkoły, konkurencji ) należy kierować do 30 czerwca 2017 r. na adres: srh1pspak@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego, zgłaszający dokonuje wpłaty wpisowego.
13. Wpisowe w kwocie 40,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Limanowej. 90 88040000001 0020 3558 0001. W opisie prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę grupy/stowarzyszenia i konkurencję np. Jan Jiksiński / GRH Pocisk / Konkurencja Broń Rekonstrukcyjna. Wpłaty przyjmowane są do 3 lipca 2017. Wpisowe nie podlega zwrotowi !!
Uwaga !!
Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów !! Natomiast będzie istniała możliwość zgłoszenie się do poszczególnych konkurencji w ramach zawodów np. broń rekonstrukcyjna – Karabin Mosin lub broń krótka pistolet Luger.
13. Organizator zapewnia broń i amunicję.
14. We wszystkich kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy dotyczące korzystania ze strzelnicy, oraz akty prawa dotyczące broni palnej.
15. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Zarząd SRH 1PSP AK