Dodaj wydarzenie

WARSZTATY TAKTYCZNO-STRZELECKIE CQB

Maj
12-14
2017
Sieradz

TEMATYKA SZKOLENIA:
CQB / walka na małych dystansach / z użyciem broni krótkiej i długiej
Strzelania na dystansach realnych, w miejscu i w ruchu, strzelania zza osłon.
Sytuacje awaryjne. Symulowane sytuacje stresogenne w trakcie realizacji zadań ogniowych.
Strzelania w warunkach ograniczonej widzialności z użyciem etatowych źródeł światła i bez.
Podstawy taktyki działania.
Interwencje indywidualne i zespołowe wg. Systemu Combat 56
Techniki operacyjne, kajdankowanie, przeszukiwanie itp.
Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Plan szkolenia przewiduje intensywne szkolenie na strzelnicach, salach i w terenie bez względu na pogodę.
Zajęcia prowadzi zespół instruktorów Combat 56 wraz ze współpracownikami

WARSZTATY TAKTYCZNO-STRZELECKIE CQB Sieradz