Dodaj wydarzenie

Carpathia Hunting & Forestry 2017 - Targi Łowiectwa i Leśnictwa

Wrzesień
23-24
2017
36-002 Jasionka

2A Arena
biuro@g2aarena.pl, 36-002 Jasionka, Rzeszów, Poland
https://www.facebook.com/TargiCarpathiaHuntingAndForestry/

W dniach 23-24 września 2017 roku w G2A Arena odbędzie się I edycja Targów Łowiectwa i Leśnictwa "CARPATHIA HUNTING & FORESTRY" – pierwszego i jedynego takiego wydarzenia w południowo-wschodniej Polsce.

W trakcie dwóch dni targów prezentować będziemy najnowsze trendy w branży leśnej i łowieckiej, zaprosimy Państwa również na szereg imprez towarzyszących. W programie znajdą się m.in. warsztaty poświęcone elaboracji amunicji, pokazy i warsztaty gastronomiczne, wykłady i warsztaty z zakresu kynologii, pokazy sokolnicze, zajęcia przyrodniczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży i wiele innych.

Targi uświetni wystawa prac Tadeusza Budzińskiego - wybitnego artysty fotografika, a przede wszystkim myśliwego i przyrodnika, którego działalność artystyczna i łowiecka od lat 70-tych XX wieku związana jest ściśle z Bieszczadami i Podkarpaciem.

-------------------------------------------------------

On September 23-24, 2017 at G2A Arena will be the first edition of Hunting and Forestry Fair "CARPATHIA HUNTING & FORESTRY" - the first and only such event in south-eastern Poland.

During the two days of the fair we will present the latest trends in the forestry and hunting industry, and we will also invite you to a number of accompanying events. The program will include among others: ammunition elaboration workshops, food shows and workshops, cynology lectures and workshops, falconry shows, natural and educational activities for children and young people and much more.

The fair will feature an exhibition of Tadeusz Budzinski's work - an outstanding photographer, and above all a hunter and naturalist whose artistic and hunting activity has been closely linked with the Bieszczady and Podkarpacie regions since the 1970s.

Carpathia Hunting & Forestry 2017 - Targi Łowiectwa i Leśnictwa Jasionka