Dodaj wydarzenie

„Wielki Puchar Kaczawy”

Luty
8-11
2018
Złotoryja
ul. Kolejowa 4

Międzynarodowe Zawody Strzeleckie / Zawody Klasyfikacyjne PZSS
„Wielki Puchar Kaczawy”

Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników.
Promocja sportowa Kraju, Dolnego Śląska i miasta Złotoryi.

Organizator:
Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego
Termin i miejsce zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 8-11.02.2018 r. godz. 8.00 na Hali Sportowej przy ul. Kolejowej 4 (mapa: https://goo.gl/maps/p5bJ2pn42Fm)

Uczestnicy:
W zawodach uczestniczą zawodnicy z kraju posiadający aktualną Licencję PZSS oraz zawodnicy z zagranicy. Opłata startowa zgodnie z ustaleniami PZSS.

Konkurencje:
Ppn 60 seniorzy i juniorzy
Kpn 60 seniorzy i juniorzy
Kpn 60 seniorki i juniorki
Ppn 60 seniorki i juniorki
Kpn 30 młodzicy i młodziczki
PPn 30 młodzicy i młodziczki

Klasyfikacja:
Indywidualna, prowadzona będzie w każdej konkurencji osobno.

Nagrody:
W Zawodach Klasyfikacyjnych PZSS trzech najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki zostaną nagrodzeni medalami. Natomiast ośmiu zawodników w każdej konkurencji otrzyma dyplomy.
W zawodach o Wielki Puchar Kaczawy trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników otrzyma okolicznościowe statuetki. Ośmiu zawodników w każdej konkurencji otrzyma dyplomy.
Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia startujących zawodników należy przesyłać na adres:
Klub Strzelecki AGAT,
Pl. Lotników Polskich 3,
59-500 Złotoryja,
fax: +48 768787440
e-mail: ksagat@wp.pl
do dnia 01.02.2018 r.


Przepisy końcowe:
Wszystkich zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
Zawody zostaną przeprowadzone na tarczach elektronicznych SIUS.

„Wielki Puchar Kaczawy” Złotoryja