Dodaj wydarzenie

II Runda Pucharu Południa - Krynica-Zdrój

Maj
2
2018
33-380 Czarny Potok 77

II Runda Pucharu Południa
Turniej Łuczniczy „O kryształowy dzban Krynicy”
2 maja 2018 r.

I Informacje ogólne.
1. Turniej stanowi II Rundę Pucharu Południa 2018 i podlega ogólnemu regulaminowi Pucharu Południa 2018 dla kategorii łuków tradycyjnych i klasycznych.
2. Turniej O kryształowy dzban Krynicy wchodzi w skład trzydniowego Maratonu Łuczniczego Muszyna Krynica-Zdrój 2018
3. Organizator : Sekcja Łucznicza Dragon UKS Arcus Krynica Arkadiusz Cycoń tel.793 908 411 Jarek Jarząb tel. 608 300 064 email: jarekjarzab@gmail.com
4. MIEJSCE: Krynica-Zdrój Trasy Narciarstwa Biegowego "u Leśników" Czarny Potok, 33-380
Krynica-Zdrój GPS 49.414040, 20.927936
Impreza jest wspierana finansowo przez Powiat Nowosądecki i MOSiR Krynica-Zdrój. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko

II Warunki uczestnictwa.
1. Uczestnictwo w turnieju jest odpłatne. Opłata startowa wynosi – 40 zł seniorzy 20zł juniorzy. Zgłoszeń dokonuje się elektronicznie na stronie http://zawodysportowe.info/maraton/index.php?dzial=zawody od dnia 28.02.2018r dnia 28.04.2018 r. do godziny 18:00 Za zgłoszenie w dniu zawodów pobierana będzie dodatkowa oplata startowa w wysokości 10 zł od uczestnika.
2. W ramach opłaty startowej zapewniony jest ciepły posiłek oraz bar kawowy.
3. Kategorie sprzętowe : Łuki tradycyjne, Łuki klasyczne, dodatkowo Bloczki.
Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem opiekunów – podając imię i nazwisko opiekuna przy zapisach.
KLASYFIKACJA GENERALNA WEDŁÓG REGULAMINU PUCHARU POŁUDNIA dla startujących w PP
Dodatkowe Kategorie w turnieju :
juniorzy i juniorki– urodzony 2007 do 2003 (11 do 15 lat) bez podziału na kategorie sprzętowe
Możliwość startu w turnieju dzieci młodszych-
seniorzy i seniorki – urodzeni przed 2003r 16 lat i więcej
W turnieju o Kryształowy Dzban Krynicy zostaną rozdane dodatkowe medale i puchary według podziału:
Podział na kategorie sprzętowe: Łuki Tradycyjne, Łuki Klasyczne, Bloczki oraz kobiety i mężczyźni.
4. Wprowadza się limit naciągu łuków do 70 lbs (funtów) 32 kg. Kategorie wiekowe i sprzętowe mogą być łączone przy małej liczbie uczestników.

III Wymagania sprzętowe. Regulamin ogólny.
Uczestnik turnieju musi posiadać sprzęt na poniższych warunkach:
1. Kategoria - Łuki TRADYCYJNE
• łuk naturalny lub tradycyjny, jedno- lub dwuczęściowy (wyjątek rekonstrukcje łuków historycznych kilku częściowych jak łuki Indian i Eskimosów). Łuk taki nie może posiadać przyrządów, ani oznaczeń celowniczych oraz strzała nie dotyka osi łuku.
• strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych: pióro, skóra, papier
• Łuki tradycyjne ze strzałami innymi niż wymienione powyżej są kwalifikowane jako łuki klasyczne.
2. Kategoria - Łuki klasyczne
• łuk klasyczny typu „HUNTER” lub sportowy łuk klasyczny tzw. „BAREBOW” jedno- lub wieloczęściowy. Łuk taki nie może posiadać przyrządów, ani oznaczeń celowniczych, tłumików na majdanie i ramionach, stabilizatorów i innych elementów pomocniczych (dozwolone tłumiki drgań na cięciwie).
• Strzały wykonane z dowolnych materiałów.
3. Kategoria - Łuki BLOCZKOWE
Łuki typu bloczkowego, dopuszczalne przyrządy celownicze, stabilizatory, strzały dowolne, groty tylko tarczowe. (Ze względów czasowych dla łuków bloczkowych wprowadza się limit czasowy 2 minuty od podejścia do palika na oddanie 6 strzał)
4. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii sprzętowej zadeklarowanej przed rozpoczęciem zawodów.
5. Osady strzał mogą być wykonane z dowolnych materiałów oraz wykonane dowolną techniką.
6. Każdy uczestnik musi posiadać min. 6 własnych strzał (zalecana jest większa ilość).
7. Groty TYLKO toczone, ZAKAZ KUTYCH i innych z ostrymi krawędziami.
8. Kontrola sprzętu może nastąpić w dowolnym momencie zawodów.
9. W razie wątpliwości ostateczne zdanie o dopuszczeniu strzał i łuku do turnieju ma Sędzia Główny.
10. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na wybranych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęć i filmów przez zawodników i osoby im towarzyszące.

IV Przebieg turnieju.

1. Przyjazdy i zgłoszenia uczestników od 8:30 do 9:30 w dniu zawodów
2. Rozpoczęcie zawodów godzina 10:30
3. Zakończenie strzelania i posiłek od godziny 14:30
4. Dekoracje zwycięzców od godz. 15:15

V Nagrody.
Medale puchary i dyplomy.

VI Konkurencje.
1. Konkurencje podstawowe Pucharu Południa:
1.1 Precyzja - 15 m – 8 (9) tarcz 20 Fita na planie kwadratu – liczy się jedna strzała w jednej, dowolnej, tarczy – pozycja dowolna pkt. 1-5
1.2 Tarczówka - 20 m – 2 tarcze 40 Field – po trzy strzały do tarczy – pozycja dowolna, pkt. 1-5
1.3 Zwierzaki 2D – pozycja klęcząc sójka – 7 m – jedna strzała wiewiórka – 10m – jedna strzała zając – 13 m – dwie strzały sarna – 22 m – dwie strzały
1.4 Zwierzaki 2D – pozycja dowolna indyk – 24 m – dwie strzały jeleń – 33 m – cztery strzały
1.5 Miś – 25 m – pozycja tyłem
1.6 Odległościówka 80 Field – 40 m – pozycja dowolna
1.7 Odchodzony Tarcza „romb” – 10, 20, 30 m – po dwie strzały z każdego dystansu, jedna stojąc jedna klęcząc.
1.8 Bojówka Tarcza (hełm szturmowca) - dwa paliki 11 m, 21 m – pierwszy w osi tarczy, drugi około 2 m od osi. Zawodnik przemieszcza się pomiędzy dwoma odległościami (tam i z powrotem), zaczynając od dowolnej. Z każdej odległości wykonuje po 1 strzale (w sumie 6). Ograniczenie czasowe konkurencji to 45s.
1.9 Czasówka. Tarcza – cień indyka – 19m - punktacja według schematu Ilość strzał w celu Punkty: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 30 Uczestnik, który wg zasad uzyska ponad 30 pkt. do klasyfikacji dopisywane ma równo 30. Każdy uczestnik ma 25 sekund czasu na wykonanie jak największej ilości trafień. Pozycja łucznika oraz miejsce strzał dowolne. Pierwsza strzała może znajdować się na cięciwie jednak Zawodnik na starcie może dotykać łuku tylko jedna ręka. Zabrania się przed rozpoczęciem liczenia „napinać” łuk. Zakaz podawania strzał przez innych.
1.10 Precyzja – wybór Tarcza „rzutki” – 17m – pozycja dowolna. Na tarczy znajdują się cele różnej wielkości i punktacji. Tło tarczy – 1 pkt. cel o śr. 20 cm – 2 pkt. 15 cm – 3 pkt. 10 cm – 4 pkt. 5 cm - 5 pkt.
Konkurencje dodatkowe zawierać będą: strzelanie do celi 2D,3D FITA , FILED z rożnych pozycji
Konkurencje:

Konkurencje dodatkowe - Punktacja Celi 3D strzelamy do pierwszego trafienia maxymalnie 3 strzałami: pierwsza strzała 30,25,20 pkt. lub druga strzała 18, 15,12 pkt. lub trzecia strzała, 8,6,4 pkt.
2.1 Zwierzaki 3D Małe
2.2 Zwierzaki 3D Duże
2.3 Strzał z okna pkt. 1-5
2.4 Chodzony w kółko pkt. 1-5
2.5 Pięćdziesiątka pkt. 1-5

VII Informacje dodatkowe.

1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: przeprowadzania wywiadów, robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania oraz wykorzystania ich do potrzeb reklamowych, promocyjnych oraz wszelkich innych potrzeb komercyjnych w następującym zakresie: utrwalenia i zwielokrotnienia technikami drukarskimi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, audialnymi, multimedialnymi, wprowadzenia do obrotu, użyczenia, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, nadawania, re-emitowania i rozpowszechniania w sieci Internet.
4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w Pucharze Południa oraz podpisując listę startową Rundy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują. Tym samym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Puchar Południa 2018, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

II Runda Pucharu Południa - Krynica-Zdrój Czarny Potok 77