Dodaj wydarzenie

Wojsko Polskie w operacjach pokojowych ONZ. 40 lat misji UNIFIL

Kwiecień
21
2018
Bydgoszcz

I konferencja "Wojsko Polskie w operacjach pokojowych ONZ. 40 lat misji UNIFIL"
Z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia funkcjonowania misji UNIFIL zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej udziałowi WP w misjach pokojowych ONZ, która odbędzie się 21 kwietnia w Bydgoszczy.
Konferencja, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, a organizację wspiera Centrum Weterana, poświęcona jest zagadnieniu udziału żołnierzy polskich w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL).
UNIFIL jest obecnie jedną z najdłużej działających misji pokojowych ONZ. Siły utworzono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/425 i S/RES/426 z 19 marca 1978 roku. Miały one na celu monitorowanie wycofania sił Izraela z Libanu , które wkroczyły na terytorium libańskie w celu powstrzymania ataków ze strony Organizacji Wyzwolenia Palestyny, przywrócenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w rejonie, a także pomoc rządowi w Bejrucie w sprawowaniu władzy. Ze względu na zmieniającą się sytuację w regionie mandat misji był dwukrotnie zmieniany - w roku 1982 w wyniku kolejnej wojny izraelsko-libańskiej oraz w roku 2006 na skutek wojny Izraela z grupami militarnymi libańskiej partii politycznej Hezbollah.
W latach 1992-2009 w misji brała także polskie oddziały. Polski Kontyngent Wojskowy w UNIFIL rozpoczął działalność w kwietniu 1992 roku. Do zadań Polaków należało między innymi prowadzenie szpitala polowego, zapewnienie opieki medycznej personelowi ONZ, transport żywności, paliwa oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania misji, prowadzenie Centralnej Składnicy Zaopatrzenia. W latach 1995-1997 siłami UNIFIL dowodził w stopniu generała dywizji Stanisław Woźniak, pełniąc jednocześnie funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. 11 grudnia 2009 polscy żołnierze zakończyli udział w misji i opuścili terytorium Libanu.
Wojsko Polskie w operacjach pokojowych ONZ. 40 lat misji UNIFIL Bydgoszcz