Dodaj wydarzenie

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE” 2020 | Lublin,

Grudzień
7-16
2020
20-406 Lublin
Dworcowa 11

KOMUNIKAT ZARZĄDU TARGÓW LUBLIN S.A.

w sprawie targów „Granice- IV edycja”  planowanych na 28 października 2020

Szanowni Wystawcy, Patroni i Partnerzy Targów Granice 2020,

Z przykrością informujemy o konieczności zmiany daty zaplanowanych na 28.10. 2020  targów „Granice 2020” – IV edycja.

Główni patroni wydarzenia tj. Straż Graniczna oraz Krajowa Administracja Skarbowa w przesłanych nam pismach zdecydowanie rekomendują przełożenie targów „Granice” na inny termin z powodu sytuacji epidemicznej, możliwych dalszych obostrzeń oraz z powodu wykluczenia obecności ich delegacji na targach w powyższym terminie ( 28.10.2020).

Wobec tego Zarząd Targów Lublin SA w imieniu organizatorów wydarzenia podjął  decyzję o przełożeniu targów „Granice 2020” na inny termin. Rozważamy termin pomiędzy 7 a 16 grudnia 2020  jeżeli sytuacja epidemiczna unormuje się i będzie akceptacja udziału służb – patronów wydarzenia „Granice”.

Jesteśmy z Państwem w kontakcie, monitorujemy sytuację i będziemy informować o zmianach oraz szczegółowym terminie.

Z wyrazami szacunku i prośbą o zrozumienie

Zarząd Targów Lublin SA

Targi „GRANICE” to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone szeroko rozumianej ochronie granic oraz służbom granicznym. Głównym patronem honorowym jest Polska Straż Graniczna. Na targi zapraszane są także inne służby mundurowe, m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, Policja, Służba Celno- Skarbowa oraz służby sanitarne operujące na granicach. Wystawcy to producenci klasycznego sprzętu, wyposażenia i technologii służących ochronie granic oraz bezpieczeństwu w ogóle. Są również obecne firmy IT dostarczające technologie dla systemów obsługi przejść granicznych, bezpieczeństwa lotnisk i portów lotniczych czy systemów informatycznych służb oraz infrastruktury krytycznej. Targom towarzyszy konferencja merytoryczna omawiająca zagadnienia służb granicznych, bezpieczeństwa i sytuacji granic w Europie. Firmy- wystawcy uczestniczące w targach mogą przeprowadzić specjalne prezentacje swoich produktów w trakcie konferencji z udziałem delegacji służb mundurowych.

GRANICE 2020 obejmą następujące zagadnienia:

1.       Podsumowanie dotychczasowej modernizacji w SG – jak zmieniła się w sensie technicznym i taktycznym w nowoczesną formację mundurową,

2.   Praktyka służb granicznych i przyszłe wyzwania w zakresie zapewnienia sanitarnej ochrony granic RP w kontekście zwalczania i ograniczania skutków epidemii –  główny panel konferencji,

3.       Zagadnienia kontr-terroryzmu, bioterroryzmu i zagrożeń hybrydowych na granicach,

4.       Nowinki technologiczne w zakresie ochrony granic,

5.       Współpraca służb mundurowych na granicach w dobie kryzysu,

6.       Lotniska i porty lotnicze w systemie granic, zagadnienia bezpieczeństwa sanitarnego

7.       Aktualne zadania służb sanitarnych na granicach,

8.       Przegląd realizacji bieżących programów KAS na granicach,

9.       Doświadczenia zagraniczne.

W dniu 28 października 2020 r. w Targach Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbywać się będzie czwarta edycja wydarzenia.


Organizator: Targi Lublin S.A. przy współpracy Komendy Głównej Straży Granicznej (głównego patrona honorowego wydarzenia)

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”  2020 | Lublin, Lublin