Dodaj wydarzenie

Ogólnopolski Kongres "Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - zagrożenia i rekomendacje"

Listopad
21-22
2018
54-615 Wrocław
ul. Rakietowa 33
Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2018 roku w Centrum Kongresowym Terminal Hotel we Wrocławiu.
Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez szereg wiodących ośrodków naukowych, instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz partnerów merytorycznych i technicznych.
Swoją obecność na Kongresie potwierdzili już przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, wybranych służb i sił specjalnych, przedstawiciele Infrastruktury Krytycznej, sektora bankowego, obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, a także obiektów niechronionych takich jak centra handlowe, uczelnie, szkoły czy budynki wysokościowe.

Adresaci konferencji:
- Zarządzający bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej:
 • infrastruktura krytyczna (w tym węzły transportowe, krytyczna infrastruktura energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa)
 • obiekty podlegające obowiązkowej i szczególnej ochronie
 • budynki administracji publicznej w tym chronione przez Służbę Ochrony Państwa i Straż Marszałkowską
 • obszary, budynki i obiekty wojskowe
 • placówki oświatowe i uczelnie wyższe
 • centra handlowe, biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, targi
 • teatry, kina, muzea, inne obiekty kultury
 • obiekty sakralne
 • placówki bankowe, centra dystrybucji gotówki
 • budynki wysokościowe, siedziby korporacji
 • wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i produkcyjne
 • placówki zagraniczne, siedziby organizacji międzynarodowych
- Przedstawiciele nauki oraz eksperci zajmujący się tematyką bezpieczeństwa
i antyterroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla budynków użyteczności publicznej
- Przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz sektor ochrony osób
i mienia
- Przedstawiciele sektora prywatnego zajmujący się sprzedażą, produkcją lub instalacją urządzeń, sprzętu oraz infrastruktury przydatnej do budowania systemów ochrony
w tym antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej
- Pracownicy placówek zagranicznych państw europejskich oraz USA, Izraela i Kanady
- Pracownicy unijnych agend i organizacji

Cele konferencji :
 • Identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod i narzędzi zamachów terrorystycznych, terroru kryminalnego i sprawców niepoczytalnych
 • Ocena podatności obiektów użyteczności publicznej na zamachy terrorystyczne, weryfikacja istniejących rozwiązań
 • Ocena systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego w wybranych kategoriach obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura krytyczna, obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, obiekty administracji publicznej, obiekty niechronione)
 • Wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych – aspekty prawne, społeczne i organizacyjne

Kierownik Biura Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH – Kierownik Biura Organizacyjnego Konferencji
tel. 531419151 e-mail: konferencja@safetyproject.pl
Ogólnopolski Kongres "Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - zagrożenia i rekomendacje" Wrocław