Kalendarz świąt

Kalendarz świąt państwowych i wojskowych, rocznice ważnych wydarzeń.

Lipiec
24
2021

Święto Policji

Polskie święto przypadające w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Sierpień
1
2021

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Święto narodowe obchodzone od 2010 roku na cześć bohaterów Powstania Warszawskiego.
Sierpień
15
2021

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Obowiązuje od 1992 roku. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy gdyż przypada w Katolickie święto Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustanowiono ten dzień wolnym.
Sierpień
29
2021

Dzień Straży Gminnej

Święto obchodzone przez pracowników Straży Gminnej i Straży Miejskiej w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, która określiła funkcjonowanie tychże służb. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Sierpień
31
2021

Dzień Solidarności i Wolności

Święto państwowe obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych. Ustanowione dla upamiętnienia walki Polaków o wolność i niepodległość, która była początkiem upadku komunizmu i wyzwolenia spod wpływów ZSRR.
Wrzesień
1
2021

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Święto uchwalone dla uczczenia pamięci o wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Wrzesień
21
2021

Dzień Służby Celnej

Jest to święto obchodzone przez wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SC. Obchodzone co roku na mocy zapisu ustawy z 1999 r. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Październik
13
2021

Dzień Ratownictwa Medycznego

Święto obchodzone przez pracowników ratownictwa medycznego. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Listopad
11
2021

Święto Niepodległości

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy i ogłoszenie klęski Niemiec w I wojnie światowej dało Polakom do zrozumienia, że czas zniewolenia Państwa przez trzy mocarstwa został już definitywnie zakończony. Przez te 123 lata tysiące ludzi toczyło nierówną walkę z zaborcami o niepodległość Nardu Polskiego. Walkę tę i miłość do utraconej Ojczyzny okupili własnym życiem. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
Luty
8
2022

Święto Służby Więziennej

Święto obchodzone przez pracowników Służby Więziennej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Marzec
1
2022

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Święto państwowe poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Ustanowione zostało 3 lutego 2011 roku przez polski rząd. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Maj
1
2022

Święto Pracy

1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone jest od 1890 roku. Data upamiętnia burzliwe wydarzenia z Chicago gdzie 1 maja 1886 r wybuchł strajk mający na celu wyegzekwowanie lepszych warunków pracy i wyższych wynagrodzeń dla robotników. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
Maj
2
2022

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto wypadające między dwoma majowymi świętami państwowymi. Wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy.
Maj
3
2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja, co roku obchodzimy rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów (3 maja 1791 r). Była to pierwsza w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, konstytucja gwarantująca niepodległość państwa. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
Maj
4
2022

Dzień Strażaka

Dzień Strażaka, międzynarodowe święto obchodzone w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim św. Floriana-patrona strażaków. Jest to święto zawodowe ustanowione w Polsce przez Sejm w 2003 r. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Maj
8
2022

Dzień Zwycięstwa

Święto obchodzone w Polsce, Czechach, Francji i Wielkiej Brytanii dla upamiętnienia zakończenia II wojny światowej w Europie. W państwach postradzieckich obchodzone jest 9 maja.
Maj
16
2022

Święto Straży Granicznej

Święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Maj
29
2022

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

29 maja obchodzimy w Polsce Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto to w 2011 roku ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Czerwiec
12
2022

Święto Biura Ochrony Rządu

Polskie święto ustanowione w 2001 roku, obchodzone przez BOR. Upamiętnia powołaną w 1924 roku Brygadę Ochronną, której zadaniem była ochrona prezydenta RP. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Czerwiec
13
2022

Święto Żandarmerii Wojskowej

Polskie święto obchodzone przez Żandarmerię Wojskową corocznie na mocy ustawy z 2001 roku. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.