Święta państwowe

Kalendarz świąt państwowych i wojskowych, rocznice ważnych wydarzeń.

Sierpień
1
2021

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Święto narodowe obchodzone od 2010 roku na cześć bohaterów Powstania Warszawskiego.
Sierpień
31
2021

Dzień Solidarności i Wolności

Święto państwowe obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych. Ustanowione dla upamiętnienia walki Polaków o wolność i niepodległość, która była początkiem upadku komunizmu i wyzwolenia spod wpływów ZSRR.
Listopad
11
2021

Święto Niepodległości

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy i ogłoszenie klęski Niemiec w I wojnie światowej dało Polakom do zrozumienia, że czas zniewolenia Państwa przez trzy mocarstwa został już definitywnie zakończony. Przez te 123 lata tysiące ludzi toczyło nierówną walkę z zaborcami o niepodległość Nardu Polskiego. Walkę tę i miłość do utraconej Ojczyzny okupili własnym życiem. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
Marzec
1
2022

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Święto państwowe poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Ustanowione zostało 3 lutego 2011 roku przez polski rząd. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Maj
1
2022

Święto Pracy

1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone jest od 1890 roku. Data upamiętnia burzliwe wydarzenia z Chicago gdzie 1 maja 1886 r wybuchł strajk mający na celu wyegzekwowanie lepszych warunków pracy i wyższych wynagrodzeń dla robotników. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
Maj
3
2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja, co roku obchodzimy rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów (3 maja 1791 r). Była to pierwsza w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, konstytucja gwarantująca niepodległość państwa. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
Maj
8
2022

Dzień Zwycięstwa

Święto obchodzone w Polsce, Czechach, Francji i Wielkiej Brytanii dla upamiętnienia zakończenia II wojny światowej w Europie. W państwach postradzieckich obchodzone jest 9 maja.