Wyszukaj spośród 24580 ogłoszeń. Zobacz najpopularniejsze kategorie:

Komunikat o zmianie treści regulaminu

Zespół NetGun uprzejmie informuje o zmianie treści Regulaminu świadczenia usług serwisu netgun.pl spowodowanej rozszerzeniem i ulepszeniem funkcjonalności usług serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 03.10.2017

Przypominamy, iż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług NetGun.pl zawartej pomiędzy Raxer Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie a Ogłoszeniodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia Umowy Ogłoszeniodawca nie ponosi żadnych opłat na rzecz Raxer Sp. z o. o.

Ponadto, do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ogłoszeniodawcę, który nie wypowiedział Umowy w trybie natychmiastowym, Umowa wygasa z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.

W przypadku niewyrażenia przez Ogłoszeniodawcę sprzeciwu uznaje się, że Ogłoszeniodawca wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.

Treść zmian w Regulaminie

Jednolity tekst Regulaminu obowiązującego od 03.10.2017