Wyszukaj spośród 24824 ogłoszeń. Zobacz najpopularniejsze kategorie:

Polecane ogłoszenia
0,73 zł Amunicja B-N 9x19 124gr
800,00 zł Rewolwer Mayer & Sohne mod.22 kal.22lr

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI REGULAMINU

Zespół NetGun uprzejmie informuje o zmianie treści Regulaminu świadczenia usług serwisu netgun.pl na podstawie § 9 ust. 4 lit. d i f) Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 20 października 2019 r.

Przypominamy, iż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług NetGun.pl zawartej z Ogłoszeniodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia Umowy Ogłoszeniodawca nie ponosi żadnych opłat.

Ponadto, do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ogłoszeniodawcę, który nie wypowiedział Umowy w trybie natychmiastowym, Umowa wygasa z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.

W przypadku niewyrażenia przez Ogłoszeniodawcę sprzeciwu uznaje się, że Ogłoszeniodawca wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.

Poniżej treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu.

W miejsce dotychczasowych treści wyszczególnionych poniżej postanowień Regulaminu świadczenia usług serwisu NetGun.pl wprowadza się treści o następującym brzmieniu:

Regulamin ŚWIADCZENIA usług SERWISU Netgun.pl z dnia 21.10.2019 r.

Pokaż treść

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI REGULAMINU AUKCJI INTERNETOWEJ

Zespół NetGun uprzejmie informuje o zmianie treści Regulaminu świadczenia usługi aukcji internetowej serwisu netgun.pl na podstawie § 9 ust. 4 lit. d i f) Regulaminu .

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 20 października 2019 r.

Przypominamy, iż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca (Licytant) jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług NetGun.pl zawartej z Ogłoszeniodawcą (Licytantem) ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia Umowy Ogłoszeniodawca (Licytant) nie ponoszą żadnych opłat.

Ponadto, do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca (Licytant) jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ogłoszeniodawcę (Licytanta), który nie wypowiedział Umowy w trybie natychmiastowym, Umowa wygasa z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.

W przypadku niewyrażenia przez Ogłoszeniodawcę (Licytanta) sprzeciwu uznaje się, że Ogłoszeniodawca (Licytant) wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.

Poniżej treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu.

W postanowieniu DEFINICJE zastępuje się termin „Spółka” terminem 'Firma”.

W miejsce dotychczasowych treści wyszczególnionych poniżej postanowień Regulaminu świadczenia usług serwisu NetGun.pl wprowadza się treści o następującym brzmieniu:

Pokaż treść