Rozszerzenie prawa o obronie koniecznej – projekt zmian Ministra Sprawiedliwości.

28 kwietnia 2017

W ostatnich dniach Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił projekt zmian w prawie o obronie koniecznej. Zmiany dotyczyć będą obrony w przypadku wdarcia się napastnika do naszego domu, mieszkania lub na posesję. Minister stanowczo podkreślił, że każdy obywatel ma prawo do ochrony swojego życia, życia bliskich oraz mienia. W sytuacji skutecznej obrony prawo winno stać po stronie broniącego się a nie bandyty. Dotychczas w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej zdarzały się przypadki, że osoba broniąca swojego życia i mienia ponosiła większe konsekwencje prawne niż napastnik.

Zgodnie z projektowanym przepisem nie podlegałby karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej. Odpowiedzialność karna w takim przypadku groziłaby jedynie, gdyby przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Nowelizacja ma dać obywatelom możliwość obrony życia i mienia bez ponoszenia konsekwencji karnych, jeżeli podjęte przez nich środki nie będą rażącym przekroczeniem granic obrony koniecznej. Da to większe poczucie bezpieczeństwa obywateli we własnym Państwie i we własnym domostwie. Wg Ministerstwa zmiany w prawie mają również wpłynąć na potencjalnych napastników, którzy muszą liczyć się z tym, że ich ofiara ma prawo do powstrzymania agresora. Prawo do obrony własnego życia, życia bliskich i mienia jest podstawowym prawem człowieka. Proponowana zmiana jest zgodna z Konstytucją RP, a także Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W dalszym ciągu każda ze spraw przekroczenia granic obrony koniecznej będzie przedmiotem postępowania prowadzonego w prokuraturze, jednakże jeżeli prokurator uzna, że nie zachodzą przesłanki o rażącym przekroczeniu granic obrony koniecznej, sprawy będzie umorzona.

Źródło:
http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9312,rozszerzenie-prawa-do-obrony-koniecznej.html

Kategorie: Aktualności, Prawo