Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy!

18 maja 2017

Sezon weekendowych wyjazdów i wypoczynku w pełni. Niestety, co za tym idzie mamy również do czynienia z większą ilością zdarzeń i wypadków. Będąc świadkiem wypadku drogowego, wypadku w górach, na strzelnicy lub jakiegokolwiek zdarzenia, w którym ktoś ucierpiał nie bójmy się udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pamiętajmy, że kodeks karny nakłada na nas obowiązek udzielenia pierwszej pomocy:
Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.


O udzielaniu pierwszej pomocy mówi również USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym :
Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzają- cych do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zachęcamy do przypomnienia sobie procedury resuscytacji krążeniowo-oddechowej i podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajmie nam to zaledwie kilka minut a może się okazać, że dzięki przypomnianym umiejętnościom uratujemy czyjeś zdrowie a nawet życie.
Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy!

Poniżej grafika przedstawiająca "Procedurę postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym, nieoddychającym"

Kategorie: Aktualności