Ślubowanie Wojsk Obrony Terytorialnej

21 maja 2017
Dzisiaj około 400 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. Uroczystości odbyły się w Białymstoku, Lublinie
i Rzeszowie. Obecny w Białymstoku szef MON Antoni Macierewicz podkreślił, że: Przysięga to najważniejszy moment w życiu, każdego żołnierza, moment, który pamięta zawsze, moment, który określa go jako Polaka, patriotę, żołnierza, obrońcę własnego narodu, własnej ojczyzny . Stwierdził również, że moment zaprzysiężenia pierwszych żołnierzy ochotników to symboliczne rozpoczęcie istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej.

WOT powołane zostały 1 stycznia 2017 jako piąty rodzaj sił zbrojnych na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym etapie sformowane zostały struktury trzech brygad podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim . Utworzono również Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie trwa drugi etap w którym formuje się kolejne trzy brygady, dwie w województwie mazowieckim oraz jedna w województwie warmińsko – mazurskim. W kolejnych etapach rozwoju WOT,
w roku 2018 rozpocznie się formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od roku 2019 czterech brygad na zachodniej ścianie naszego kraju.
Do najważniejszych zadań, dla których powołane zostały WOT, należą: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego; ochrona ludzi przed skutkami klęsk żywiołowych oraz sprawna realizacja zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego; ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji; współpraca z elementami systemu obronnego państwa; szerzenie w społeczeństwie postaw patriotycznych.

W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępować mogą cywile jak i wojskowi niezależnie od płci. Zadaniem rekrutów jest umocnienie zdolności obronnych naszego kraju.
Wg MON wyszkolenie żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej ma trwać trzy lata. W tym czasie rekrut nabywa wszelkich umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań w momencie konfliktu zbrojnego lub walki ze skutkami kleks żywiołowych.
Kategorie: Aktualności