Strzelnica.TV # 4

1 marca 2015

"Wizyta w klubie strzeleckim "Dziesiątka" w Łodzi"

Kategorie: Broń palna