29 maj - Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

29 maja 2019
29 maja Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa.
Święto to zostało ustanowione w 2011 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się liczne uroczystości oraz spotkania z udziałem państwowych osobistości oraz weteranów, które poświęcone są pamieci żołnierzy walczących o godność i życie ludzi w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi. Celem tego dnia jest nie tylko pamięć o poległych ale również niesienie wsparcia dla tych żołnierzy, którzy na misjach zostali poszkodowani.

Szczególnie zachęcamy do wspierania kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i Wsparcie", której głównym celem jest pomoc weteranom.

Do niedawna słowo „weteran” kojarzyło się nam z kombatantami II wojny światowej. Niestety czasy się zmieniły, nasilone konflikty zbrojne w newralgicznych miejscach naszego globu spowodowały, że nasi żołnierze wyjeżdżają z kraju by nieść pomoc ludziom cierpiącym podczas wojen. Wielu z nich bohaterską pomoc przypłaciło życiem, jeszcze więcej żołnierzy utraciło w wyniku walk i zamachów zdrowie.

29 maja to data, która powinna przypominać nam o poświęceniu naszych bohaterów w obronie ludzi nękanych przez wojnę i terroryzm.

Podstawowym celem Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzeń wykonawczych do niej jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski. Chodzi głównie o działania militarne, prowadzone na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjne oraz misje podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.
Kategorie: Aktualności