Polska Grupa Zbrojeniowa przejmuje Stocznię Marynarki Wojennej.

30 maja 2017
Polska Grupa Zbrojeniowa w swoim komunikacie informuje, że 26 maja została podpisana przedwstępna umowa przejęcia upadającej Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
Podpisanie umowy jest kluczowym elementem w procesie przejęcia Stoczni przez PGZ - lidera polskiego przemysłu, jednego z największych koncernów obronnych w Europie.

Całkowite przejęcie własności przez PGZ nastąpi po całkowitym wywiązaniu się Stoczni Marynarki Wojennej z postanowień zawartych w umowie. Obydwie strony zakładają ze nastąpi to w trzech najbliższych miesiącach.

Przejmowane aktywa stoczniowe będą posiadały fundamentalne znaczenie w realizacji kluczowych projektów obronnych i gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu” oraz ujętego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju programu rozwojowego „Batory”.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. obecnie realizuje budowy i remonty okrętów dla Marynarki Wojennej RP, a także innych jednostek pływających dla podmiotów cywilnych.
Kategorie: Aktualności