Nowe mundury dla policji.

14 czerwca 2017

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący nowego umundurowania ćwiczebnego dla policji.
Nowe mundury miałyby trafić do funkcjonariuszy prewencji, antyterrorystów, wydziałów patrolowych, interwencyjnych, konwojentów oraz dzielnicowych.
Mundury anterrorystów wg projektu pozostają w kolorze czarnym jednak zostaną zmodernizowane i wykonane z lepszych, odporniejszych materiałów.
Pozostałe mundury mają być w kolorze ciamnogranatowym, również wykonane z odporniejszych materiałów z kilkoma moderacjami. Dodatkowym nowym elementem ma być czapka furażerka.
Rozporządzenie zakłada również, że funkcjonariusze odchodzący ze służby nie będą musieli zwaracać bielizny, skarpet, obuwia, koszul służbowych i koszulek.
Wg projektu nowe umundurowanie ćwiczebne oddziaływać będzie na wizerunek policji i poprawi warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Nowe umundurowania mają być przyznane ok 100 tysiącom funkcjonariuszy.

Oryginalny tekst projektu rozporządzenia TUTAJ.

Kategorie: Aktualności, Prawo