Rozporządzenie o czasowym zakazie noszenia broni zatwierdzone.

29 czerwca 2017

Dziś w Dzienniku Ustaw RP pojawiło się  rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.
Przypominamy, zakaz obowiązywać będzie w:

  • województwie małopolskim w okresie od 1 do 13 lipca 2017 r.
  • na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od 5 do 7 lipca 2017 r.
  • w województwie dolnośląskim w okresie od dnia 18 do 31 lipca 2017 r.
Wprowadzenie zakazu ma związek z odbywającą się w Krakowie 41.  Sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Global Forum oraz Forum Państw Trójmorza organizowanym w Warszawie oraz Światowymi Igrzyskami Sportowymi The World Games 2017 we Wrocławiu.

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP dostępny TUTAJ.