Zaprzysiężenie kolejnych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

17 lipca 2017
Wczoraj w Jarosławiu i Dębicy obyły się uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy Obrony Terytorialnej, którzy 1 lipca rozpoczęli 16-dniowe szkolenie podstawowe.
To już kolejne brygady OT, które złożyły przysięgę wojskową w kilku ostatnich miesiącach. Świadczy to o bardzo dynamicznym rozwoju nowego rodzaju sił zbrojnych naszego państwa.
Wojska Obrony Terytorialnej powołane zostały 1 stycznia 2017 jako piąty rodzaj sił zbrojnych na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Do najważniejszych zadań, dla których powołane zostały WOT, należą: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego; ochrona ludzi przed skutkami klęsk żywiołowych oraz sprawna realizacja zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego; ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji; współpraca z elementami systemu obronnego państwa; szerzenie w społeczeństwie postaw patriotycznych.
W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępować mogą cywile jak i wojskowi niezależnie od płci. Zadaniem rekrutów jest umocnienie zdolności obronnych naszego kraju.
Kategorie: Aktualności