Zniesiono moratorium na łosie.

25 października 2017

25 października, w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporzadzenie Ministra Środowiska Jana Szyszki, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dotyczy ono zmiany okresu odstrzału łosia na terenach województwa: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego – na wschód od linii rzeki Wisły oraz na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Na mocy rozporządzenia termin odstrzału łosia w 2017 roku przypada na:
byki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada;
klępy i łoszaki – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.
Zmiany w rozporządzeniu wchodzą w życie już za 14 dni.

Kategorie: Aktualności, Prawo