Hubertus​ ​ - ​ ​ wielkie​ ​ święto​ ​ łowieckie.

3 listopada 2017
3​ ​ listopada​ ​ w ​ ​ kościele​ ​ katolickim​ ​ obchodzone​ ​ jest​ ​ wspomnienie​ ​ św.​ ​ Huberta​ ​ patrona myśliwych,​ ​ leśników​ ​ i ​ ​ jeźdźców.​ ​
Z ​ ​ tej​ ​ okazji​ ​ co​ ​ roku​ ​ w ​ ​ okolicach​ ​ tej​ ​ daty​ ​ myśliwi​ ​ oraz​ ​ jeźdźcy w​ ​ całej​ ​ Polsce​ ​ biorą​ ​ udział​ ​ w ​ ​ Hubertusie,​ ​ uroczystych​ ​ obchodach​ ​ ich​ ​ święta.
Hubertus​ ​ jest​ ​ nieodzownym​ ​ elementem​ ​ Polskiej​ ​ tradycji​ ​ łowieckiej.​ ​Co​ ​ roku​ ​ z ​ ​ tej​ ​ okazji organizowane​ ​ są​ ​ hubertowiny​ ​ czyli​ ​ zbiorowe​ ​ polowania​ ​ z ​ ​ zachowaniem​ ​ tradycyjnych, historycznych​ ​ ceremoniałów.​ ​ Obchody​ ​ Święta​ ​ oraz​ ​ polowanie​ ​ przeważnie​ ​ poprzedza​ ​ msza święta.​ ​ Po​ ​polowaniu,​ ​ uczestnicy​ ​ biorą​ ​ udział​ ​ w ​ ​ biesiadzie​ ​ gdzie​ ​ degustuje​ ​ się​ ​ potrawy przygotowane​ ​ z ​ ​ upolowanej​ ​ dziczyzny.
Hubertus​ ​ jest​ ​ jednym​ ​ ze​ ​ świąt,​ ​ które​ ​wspaniale​ ​ wpisuje​ ​ się​ ​ w ​ ​ kultywowanie​ ​ historycznych, polskich​ ​ tradycji​ ​ tak​ ​ ważnych​ ​ w ​ ​ budowaniu​ ​ naszej​ ​ tożsamości​ ​ narodowej​ ​ opartej​ ​ o ​ ​ m.in szacunek​ ​ do​ ​ dziedzictwa​ ​ kulturowego.

Wszystkim​ ​myśliwym,​ ​ leśnikom​ ​ i ​ ​ jeźdźcom​ ​ życzymy​ ​ zdrowia,​ ​ pomyślności​ ​ oraz​ ​ radości​ ​ z łowieckiej​ ​ pasji.
Darz​ ​ bór!
Zespół​ ​ NetGun.pl
Kategorie: Aktualności