Legia Akademicka - MON przywraca program szkoleń studentów.

8 listopada 2017
Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca program ochotniczego szkolenia studentów. Szkolenia podzielone zostały na część teoretyczną obejmującą 30 godz. wykładów oraz na część praktyczną realizowaną w jednostkach wojskowych. To kolejny z elementów odbudowy rezerw osobowych naszego kraju. „Legia Akademicka” ma być nowym źródłem pozyskania młodych żołnierzy rezerwy. MON w porozumieniu z Ministrem Nauki i szkolnictwa Wyższego, ustalili iż część teoretyczna realizowana będzie na uczelniach. Po zaliczeniu teorii student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na cześć praktyczną realizowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w dwóch turach po 6 tygodni każda. Ćwiczenia wojskowe odbywać się będą w jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP przez okres przerwy wakacyjnej. Każda tura składa się z dwóch modułów szkolenia:
  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Współczesna „Legia Akademicka” nawiązuje do powołanej 11 listopada 1918 roku ochotniczej formacji wojskowej o tej samej nazwie. Utworzona była z młodzieży studenckiej warszawskich uczelni oraz członków Polskiej Organizacji Wojskowej. 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku otrzymał nazwę 36 Pułku Piechoty.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku zakończono działalność Legii Akademickiej, następnie reaktywowano ją w 1929 roku, lecz nie na długo, raptem do sierpnia 1932. Kolejna reaktywacja Legii przypada na lata 1937-1939. Po wojnie w czasach PRL-u działalność Legii Akademickiej została zawieszona.
W 2000 roku w Warszawie w ramach eksperymentu powołano ponownie Legię Akademicką z inicjatywy żyjących kombatantów żołnierzy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, sympatyków LA oraz przy współpracy z Zarządem głównym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 2004 roku utworzono ją również na KUL-u gdzie działa do dziś. W 2013 roku reaktywowano Krakowską Legię Akademicką, która zrzesza studentów, absolwentów i pracowników całego krakowskiego ośrodka akademickiego.
Źródło:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/komunikat-mon-m2017-10-18/
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/konferencja-wiceministrow-mon-i-mnisw-y2017-08-17/
Kategorie: Aktualności