Pamiętaj o szacunku dla symboli narodowych.

11 października 2020

Zbliżające się największe święto narodowe RP jakim jest Święto Niepodległości jest najlepszą okazją do przypomnienia sobie podstawowej zasady obywatelskiej jaką jest szacunek do barw i symboli narodowych.

Poradnik zawierający najważniejsze zasady eksponowania flagi narodowej oraz poprawnego wykonania Mazurka Dąbrowskiego.
W części poświęconej zasadom prezentowania flagi, wyjaśniono czym różnią się barwy narodowe od flagi państwowej RP. Zamieszczono również mnóstwo informacji dotyczących innych przedmiotów służących do eksponowania patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. MSWiA zwraca również uwagę na powszechny zwyczaj kibiców sportowych, którzy na barwach narodowych umieszczają nazwy miejscowości. Proceder ten nie narusza zasad wtedy gdy dotyczy barw narodowych a nie flagi o proporcjach 5:8 (takie proporcje ma Flaga narodowa RP).

Zasady dotyczące Flagi narodowej:

• Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
• Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
• Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
• W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
• Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
• W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
• Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.13
• Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
• Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
• Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
• Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.
Część dotycząca Hymnu narodowego zawiera tekst Mazurka Dąbrowskiego wraz z nutami oraz zasady obowiązujące przy wykonywaniu Hymnu. W poradniku znajdziemy również obszerną historię Hymnu. Zwrócono również uwagę na często występujące błędy podczas wykonywania Mazurka Dąbrowskiego jak na przykład w wersie „...kiedy my żyjemy”, często zamiast słowa „kiedy” śpiewane jest „póki” co jest istotnym błędem merytorycznym dotyczącym granic czasowych. Słowo „póki” dotyczy osób, które w danym momencie wykonują Hymn, Józef Wybicki użył słowa „kiedy” aby określić zależność Państwa polskiego od istnienia Polaków.

Najważniejsze zasady dotyczące wykonywania Mazurka Dąbrowskiego:

• Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
• Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
• Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy.
• Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
• Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem MSWiA. Zasady dotyczące naszych symboli narodowych powinny być znane każdemu obywatelowi. Jesteśmy również zobowiązani do zareagowania w sytuacji gdy dochodzi do zniewagi Flagi bądź Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady dotyczące Flagi narodowej.
Zasady dotyczące Hymnu narodowego.

Kategorie: Aktualności