Od nowego roku surowe kary dla poszukiwaczy skarbów.

29 listopada 2017
Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Oznacza to, że poszukiwacze skarbów za prowadzenie nielegalnych poszukiwań podlegać będą karze pozbawienia wolności do 2 lat.

Zatwierdzony przez Sejm i podpisany przez Prezydenta projekt ustawy, uchyla art. 111 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiący o tym, że osoba, która „bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nowy zapis brzmi następująco: „Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Dotychczas prawo w tej kwestii było dosyć łagodne i poszukiwacze karani byli z reguły karą grzywny. Od 1 stycznia niestety prawo zostaje zaostrzone i za nieprzestrzeganie zapisów ustawy, możemy spodziewać się kary więzienia.
Należy również przypomnieć, że przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych lub poszukiwań, stanowią własność Skarbu Państwa.
Kategorie: Aktualności, Prawo