Strzelnice w każdym powiecie.

12 grudnia 2017
W sobotę 9 grudnia rozpoczęła się dwudniowa konferencja, na której przybliżony został program MON-u „Sokół – Strzelnica w powiecie. Zakłada on dofinansowanie budowy bądź rewitalizacji strzelnic w każdym powiecie. Wg planów ministerstwa program ma ruszyć od stycznia 2018 roku.

„Sokół – strzelnica w każdym powiecie” jest zintegrowany z programem tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak tłumaczy wiceminister Michał Dworczyk – chcąc aby w każdym powiecie stacjonowała kompania WOT, należy żołnierzom zapewnić odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia treningów i szkoleń.
Projekt ten skierowany jest do obywateli, organizacji proobronnych, organizacji zajmujących się strzelectwem sportowym, myśliwych oraz indywidualnych pasjonatów strzelectwa. Zakłada dofinansowanie do budowy nowej strzelnicy bądź rewitalizacji istniejącego już obiektu, który będzie dostępny dla wojska ja i dla każdego, kto chce się szkolić w zakresie strzelectwa.
Od początku przyszłego roku program ma zostać wdrożony przy współpracy z samorządami. Jak informuje ministerstwo, wsparcie otrzymają również organizacje pozarządowe posiadające i prowadzące strzelnice.