36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia 2017
Dzisiaj przypada 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wielu z nas pamięta ten zimny grudniowy dzień, kiedy to niezgodnie z konstytucją PRL ogłoszono stan nadzwyczajny w naszym kraju. Do dziś decyzja Wojciecha Jaruzelskiego budzi wiele kontrowersji.


Źródła historyczne jako jedną z przyczyn wprowadzenia stanu wojennego podają pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju. Duże braki towarów w sklepach spowodowały wprowadzenie reglamentacji czyli objęcia żywności systemem kartek żywnościowych. Kolejnym powodem było zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju wobec zbliżającej się zimy.
Jednak historyk Andrzej Paczkowski za główną przyczynę ogłoszenia stanu wojennego podaje strach reżimu komunistycznego przed utratą władzy. Gwałtowny spadek poparcia obywateli dla Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz utrata kontroli nad NSZZ „Solidarność”, wzbudziły niepokój ZSRR. Radziecki Komitet Centralny naciskał na rozwiązanie zaognionej sytuacji wyłącznie „siłami krajowymi”, nie przewidywał interwencji Armii Czerwonej w Polsce o co zabiegał Wojciech Jaruzelski. Takie uzasadnienie wprowadzenia stanu wojennego potwierdzają również rosyjscy historycy.

Decyzja o ogłoszeniu stanu wojennego spotkała się z oporem społecznym. W kraju wybuchały strajki i akcje protestacyjna brutalnie pacyfikowane przed oddziały ZOMO. W wyniku ogólnokrajowego opory przeciwko władzom życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”.

Stan wojenny zawieszony został 31 grudnia 1982 roku a ostatecznie zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
Kategorie: Aktualności