Projekt zmian w Ustawie o broni i amunicji.

20 grudnia 2017
W sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmian w Ustawie o broni i amunicji.

Zaproponowane zmiany dotyczyć będą:
  • wprowadzenia nowego rodzaju broni jaką ma być broń szkolna,
  • umożliwienia stosowania tłumika podczas strzelania na strzelnicy,
  • rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do posiadania broni samoczynnej,
  • umożliwienia jednostkom organizacyjnym i przedsiębiorcom wykorzystywania amunicji pochodzenia wojskowego,
  • udostępnienia przez KWP i PZSS centralnego rejestru pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych podczas egzamin
Wprowadzenie powyższych zmian ma bezpośredni związek z projektem MON-u zmierzającym do stworzenia systemu ochotniczego szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych w oparciu o klasy mundurowe, szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej oraz szkolenia organizacji proobronnych.

Pierwsza zmiana dotyczy wprowadzenia pojęcia broni szkolnej, która będzie mogła być wykorzystywana do prowadzenia szkolenia strzeleckiego. Wg projektu broń szkolna to „broń lufowa wyprodukowana w celach szkoleniowych w sposób uniemożliwiający oddanie strzału oraz przekrój broni lufowej, pozbawiony możliwości oddania strzału i przeznaczony do celów szkoleniowych.

Obowiązujące przepisy prawne zabraniają posiadania broni wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do montowania tłumika huku oraz strzelania z tej broni. Zmiany, które proponuje się w ustawie, umożliwią stosowania tłumiku huku w czasie strzelania na strzelnicy. Ma to na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania strzelnic na otoczenie. Widzimy iż ściśle wiąże się to z projektem „Sokół – strzelnica w powiecie”. Tłumik nabyć będzie można na podstawie legitymacji posiadacza broni z obowiązkiem zarejestrowania go w ciągu 10 dni od nabycia.

Ministerstwo w celu szkolenia rezerw planuje udostępnić sprzęt oraz amunicję Sił Zbrojnych RP co obecnie jest niemożliwe gdyż prawo zabrania użycia uzbrojenia i amunicji pochodzenia wojskowego podmiotom cywilnym. Podmioty, które zawarły porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrem Obrony Narodowej oraz dysponują magazynami spełniającymi rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa oraz przeszkolonym personelem posiadającym uprawnienia do prowadzenia szkolenia strzeleckiego, na podstawie nowych regulacji, będą mogły prowadzić szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia i amunicji wojskowej.

Ostatni punkt dotyczy zmian pytaniach egzaminacyjnych. Resort zakłada, że treść pytań powinna być ujednolicona i opublikowana przez Komendanta Głównego Policji oraz Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Ma to zagwarantować osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń palną, uzyskanie wiedzy na tym samym poziomie.

Aby stworzyć odpowiednią infrastrukturę oraz zapewnić sprzęt szkoleniowy zmiany w ustawie są niezbędne. Jak czytamy w uzasadnieniu „dla zapewnienia efektywności procesu szkolenia wojskowego rezerw osobowych na poziomie oczekiwanym przez Siły Zbrojne RP, planuje się do jego realizacji wykorzystywać sprzęt wojskowy zbędny aktualnie dla Sił Zbrojnych”. Aby w pełni móc realizować plan budowy systemu ochotniczego szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP niezbędne są zmiany, który w jakimś stopniu zniwelują utrudnienia natury formalnej.
Kategorie: Aktualności