Granice obrony koniecznej poszerzone – Prezydent podpisał nowelizację.

30 grudnia 2017
Wczoraj, Prezydent Andrzej Duda podpisał zatwierdzoną wcześniej przez sejm i senat, nowelizację Kodeksu karnego, która rozszerza granice obrony koniecznej.

Przypomnijmy, od początku roku nad nowelizacją pracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W kwietniu br Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił projekt zakładający zmiany w Kodeksie karnym, które dotyczą obrony w przypadku wdarcia się napastnika do naszego domu, mieszkania lub na posesję. Minister stanowczo podkreślił, że każdy obywatel ma prawo do ochrony swojego życia, życia bliskich oraz mienia. W sytuacji skutecznej obrony prawo winno stać po stronie broniącego się a nie bandyty. Dotychczas w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej zdarzały się przypadki, że osoba broniąca swojego życia i mienia ponosiła większe konsekwencje prawne niż napastnik.

Nowelizacja przewiduje dodanie do Kodeksu karnego nowego paragrafu o treści: „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.”
Zasada ta nie będzie obowiązywała w wypadku rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, czyli gdy sposób obrony czy użyte środki są niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.
Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: https://www.ms.gov.pl
Kategorie: Aktualności