Kwalifikacja wojskowa 2018.

22 stycznia 2018
Od 30 stycznia do 28 kwietnia odbędzie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Obejmie około 220 tysięcy osób, przede wszystkim będą to mężczyźni urodzeni w 1999 roku.

Kwalifikacja obejmie:
 • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B);
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminy i miejsca kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta imienne wezwanie. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową.

Przypomnijmy, że celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności do czynnej służby wojskowej osób które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz osób które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej i mają ukończone 18 lat.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wezwany nie stawi się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 24 rok życia, jest zobowiązany zgłosić się do WKU właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym obywatel kończy 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – 60 lat życia.

Podczas kwalifikacji, przeprowadzane są badania lekarskie na ich podstawie wydawane jest orzeczenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stan zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Źródło: https://www.mswia.gov.pl
https://pl.wikipedia.org
Kategorie: Aktualności