Ministerstwo Środowiska – rekomendacje do Prawa łowieckiego.

30 stycznia 2018
Ministerstwo Środowiska obecnie pracuje nad nowelizacją Prawa łowieckiego w związku z tym Minister Henryk Kowalczyk przedstawił rekomendacje do ustawy.

Pierwsza rekomendacja odnosi się do odległości obszaru, na którym można prowadzić polowanie. Minister rekomenduje aby odległość zwiększyć z 100 metrów do 150 metrów od zabudowań. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo podczas polowania. Tym samym odniósł się do propozycji ekologów, którzy sugerują zwiększenie tej odległości do 500 metrów. Wg Ministra przy zachowaniu odległości 500 m polowania będą możliwe tylko w dużych kompleksach leśnych, uniemożliwi to prowadzenie gospodarki łowieckiej i skutecznej redukcji zwierzyny w tym dzika w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dodatkowo spowoduje duże szkody w rolnictwie.

Kolejną propozycją Ministra Kowalczyka jest możliwość wyłączania nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Zgodnie z tą zmianą, obywatel miałby możliwość wyłączenia swoich nieruchomości bez podawania przyczyny na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Minister proponuje również zmiany odnośnie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. Wg rekomendacji to Minister Środowiska miałby powoływać i odwoływać Łowczego Krajowego oraz zatwierdzać statut PZŁ. Ma to pozwolić na lepszy nadzór Ministerstwa nad PZŁ.

Rekomendacje odnoszą się także do kwestii w zakresie przejęcia przez PZŁ zobowiązań kół łowieckich z tytułu niewypłacanych w terminie odszkodowań za szkody łowieckie. Zgodnie ze zmianami w przypadku nie wypłacenia odszkodowania w terminie przez koło łowieckie obowiązek ten przechodziłby na Polski Związek Łowiecki z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia od koła łowieckiego.

Ministerstwo poruszyło również kwestie związane ze składem zarządów PZŁ. Wg proponowanych zmian w skład organów PZŁ, a także zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie będą mogły wchodzić osoby, które pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Źródło: https://www.mos.gov.pl
Kategorie: Aktualności