Kategorie
Archiwum

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

2018-05-02
20 lutego 2004 roku Sejm RP ustanowił dzień 2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla uczczenia tego dnia i okazania szacunku dla flagi narodowej, obywatele wywieszają biało-czerwone flagi. W ostatnich latach popularne również stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński. Był kontynuowany przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to Andrzej Duda.
Na stronie MSWiA opublikowano broszurę, w której zawarte są zasady dotyczące prezentowania flagi narodowej. Szacunek do barw i symboli narodowych leży u podstaw kodeksu jakim winien kierować się każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad dotyczących flagi narodowej:

• Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
• Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
• Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
• W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
• Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
• W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
• Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.13
• Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
• Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
• Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
• Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem MSWiA. Zasady dotyczące naszych symboli narodowych powinny być znane każdemu obywatelowi. Jesteśmy również zobowiązani do zareagowania w sytuacji gdy dochodzi do zniewagi Flagi bądź Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady dotyczące Flagi narodowej.
Zasady dotyczące Hymnu narodowego.
Kategorie: