Pozwolenia na broń palną - statystyki 2017.

27 lutego 2018
Na stronie Policji pojawiły się statystyki dotyczące liczby wydanych pozwoleń na broń palną w 2017 roku.

Analizując dane widzimy, że w stosunku do roku 2016 największy wzrost wydanych pozwoleń dotyczył pozwoleń do celów kolekcjonerskich i pozwoleń do ochrony osobistej.
W ubiegłym roku wydano o 1440 więcej pozwoleń na broń palną do celów kolekcjonerskich w stosunku do roku 2016. Wzrost nastapił również w ilości wydanych pozwoleń na broń palną do ochrony osobistej i wynosi o 79 pozwoleń więcej niż w roku poprzedzającym.
Zwiększyła się również liczba strzelców sportowych, prawie 5 tys osób uzyskało pozwolenie na broń palną do celów sportowych. Zwyżka wydanych pozwoleń dotyczy również pozwoleń na broń palną do celów szkoleniowych. Nie ma w tym nic dziwnego, w ostatnim czasie widzimy duży wzrost liczby firm i instytucji zajmujących się profesjonalnym szkoleniem strzeleckim. Ma to związek oczywiście z rosnącym zainteresowaniem tematem broni palnej w naszym kraju.
Większy spadek odnotowano w pozwoleniach na broń palną do celów łowieckich. W roku 2017 wydano o 200 pozwoleń mniej w stosunku do roku 2016.

Co do liczby egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń palną widzimy, że w roku 2017 zarejestrowanych zostało 39093 sztuk broni. Tu też odnotowano znaczny wzrost. Dla przykładu w roku 2016 zarejestrowanych zostało 33855 sztuk broni palnej.

Z opublikowanych statystyk widzimy, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat w Polsce nastąpił znaczny wzrost zainteresowania bronią palną a co za tym idzie wzrost posiadaczy pozwolenia na broń palną.