Prawo łowieckie – Sejm znowelizował ustawę.

23 marca 2018
Podczas czwartkowego posiedzenia Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Teraz nowelizacja ma trafić na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.


Najważniejsze zmiany w Ustawie dotyczą:

- odstrzałów redukcyjnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, gdzie każdorazowo, wymagane będzie upoważnienie od dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, oraz zakaz prowadzenia odstrzałów redukcyjnych w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz nęcenia zwierząt;

- inwentaryzacji zwierzyny łownej oraz wyznaczania obwodów łowieckich;

- statutu i struktury PZŁ, wg nowelizacji w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub współpracowała z tymi organami. Dodatkowo zwiększony zostanie nadzór ministra środowiska nad PZŁ, to minister ma powoływać i odwoływać zarząd główny związku, Łowczego Krajowego oraz zatwierdzał statut związku;

- szacowania szkód i wypłaty odszkodowań gdzie nadal pełna odpowiedzialność spoczywa na kolach łowieckich i PZŁ z tym, że Polski Związek Łowiecki będzie mieć możliwość wytoczyć roszczenie regresowe do członków zarządu koła łowieckiego w przypadku niewywiązania się z zobowiązań z tytułu odszkodowań;

- zakazu strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych;

- zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia;

- wprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich dla myśliwych co 5 lat (jest to zmiana, która odnosi się bezpośrednio do Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji).

Pełna treść Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. TUTAJ

Kategorie: Aktualności