Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2018
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W 2007 roku Sejm RP dzień 13 kwietnia uchwalił Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej . Od roku 1990 do 2007 obchodzony był jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia .
Data obchodów związana jest z rocznicą opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu na terenach ZSRR zbiorowych mogił polskich oficerów, które miało miejsce w 1943 roku.
Związek Radziecki dopiero po pięciu dekadach oficjalnie przyznał się do popełnienia zbrodni. 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD do obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.

W 1940 roku władze sowieckie wydały rozkaz egzekucji co najmniej 21 768 obywateli Polski, których uznano za „wrogów władzy sowieckiej”. Ofiary zbrodni to: ponad 10 tysięcy polskich oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego; ponadto naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów aresztowani po 17 września 1939 jako jeńcy wojenni przez Armię Czerwoną; przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Ofiary mordowano strzałem z broni krótkiej w tył głowy. Pogrzebani zostali w zbiorowych grobach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/
Kategorie: Aktualności