Pierwsza "strzelnica w powiecie" już otwarta!

15 maja 2018
W Maleniskach (woj. podkarpackie) otwarta została pierwsza strzelnica powstała w ramach programu "Strzelnica w każdym powiecie" .W uroczystości udział brali: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Michał Dworczyk, poseł na Sejm RP Anna Shmidt – Rodziewicz, starosta jarosławski, wójt Gminy Pawłosiów oraz komendant Związku Strzeleckiego “Strzelec” Józefa Piłsudskiego i dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. pułkownika Łukasza Cieplińskieg.

Nowa strzelnica powstała w miejscu z bogatą strzelecką historią. W drugiej połowie XIX w powstała tu strzelnica do celów szkoleniowych dla armi austro-węgierskiej. W okresie międzywojennym ze strzelnicy korzystali żołnierze m. in. 39. Pułk Strzelców Lwowskich. Podczas II wojny światowej na obiekcie szkolili się żołnierze plutonu dywersyjnego AK rejonu Pruchnik Władysława KOBY ps. ”RAK”. Po II wojnie światowej obiekt wykorzystywany był przez żołnierzy Garnizonu Jarosław. W latach 70-tych obiekt zamknięto.

Plany budowy obiektu zostały zrealizowane w krótkim czasie gdyż nie powstawał on od "zera''. Pozostałości po niegdysiejszej strzelnicy zostały zrewitalizowane i zaopatrzone w m.in. podnośniki do tarcz, agregaty prądotwórcze, drewniane ekrany, kontenery magazynowe itp. Dzięki temu powstał obiekt, na kórym najdłuższa z osi mierzy 390 m.
13 maja odbyły się tam pierwsze ćwiczenia żołnierzy Obrony Terytorialnej z 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu.

Dzięki parametrom strzelnicy, obiet pozwala na prowadzenie zajęć strzeleckich w ruchu. Dostępne jest tu 30 stanowisk strzeleckich, na których szkolić się mogą nie tylko żołnierze Armi Zawodowej, Obrony Terytorialnej ale również funkcjonariusze innych służb, członkowie kół łowieckich oraz cywile.

Program „Sokół – Strzelnica w powiecie" zakłada budwę strzelnic w każdym powiecie. Mają one służyć wojsku oraz organizacjom proobronnym do celów szkoleniowych ale również do budowania postawy proobronnej wśród młodzieży i lokalnej społeczności. Na realizację inwestycji związanych z budową i rewitalizacją obiektów strzeleckich w 2018 rok,  MON przeznaczył 40 mln złotych.

Źródło: http://www.mon.gov.pl