Komunikat MSWiA - poprawki projektu ustawy

14 sierpnia 2018

Komunikat MSWiA
W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przeanalizowano dotychczasowe uwagi.
Uwagi i opinie zostały poddane wnikliwej analizie w odniesieniu do przygotowanego projektu. Minister Joachim Brudziński polecił odstąpić od poniższych zapisów:

1 .Odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

2. Odstąpienie od wymogu przeprowadzania badań lekarskich oraz przedstawiania zaświadczeń o niekaralności przy rejestrowaniu broni pneumatycznej, broni sygnałowej, broni gazowo-alarmowej o kalibrze powyżej  6 mm, reprodukcji broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, jak również odstąpienie od konsekwencji za niedopełnienie powyższych obowiązków.

3. Ograniczenie tylko do kategorii B zakazu posiadania magazynków o dużej pojemności do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu.

4. Rezygnacja z obowiązku zwrotu magazynków o dużej pojemności. Zmieniony projekt jedynie umożliwi ich zwrot w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

5. Odstąpienie od obowiązku oznakowania broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania.

6. Rezygnacja z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej i umożliwienie – dopuszczalnego przez dyrektywę – kolekcjonowania broni palnej kategorii A.

7. Odstąpienie od doprecyzowania zasad noszenia broni, w tym odstąpienie od zakazu noszenia broni załadowanej poza miejscem zawodów sportowych przez osoby posiadające pozwolenie do celów sportowych.

Celem prowadzonych w dalszym ciągu konsultacji i uzgodnień jest zagwarantowanie, aby postanowienia projektu ograniczały się jedynie do koniecznej implementacji prawa UE.
Intencją MSWiA nie jest wprowadzenie własnych regulacji dotyczących rynku broni a jedynie dostosowanie przepisów do wymogów europejskich.

Źródło
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17792,Komunikat-MSWiA.html