Stanowisko PZSS w sprawie projektu zmian w ustawie dotyczącej broni i amunicji

24 sierpnia 2018
Stanowisko PZSS w sprawie projektu zmian w ustawie dotyczącej broni i amunicji.
"Polski Związek Strzelectwa Sportowego przedstawia stanowisko w sprawie projektu "Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytawrzania i obrotu materałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym"

Zobacz:
https://www.pzss.org.pl/images/stories/image/aktualnosci/2018/Uwagi-do-zmiany-ustawy---odpowiedz.pdfhttps://www.pzss.org.pl/