Ważne umowy i inspirujące spotkania podczas MSPO 2018

5 września 2018
W obecności Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej nastąpiło podpisanie czterech umów, stanowiących część procesu modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Pierwsza z umów dotyczyła dostawy 11 kompletów zmodernizowanych radarów ODRA . Oprócz radarów w
skład zestawów dostarczone zostaną także 4 komplety konsoli zdalnego sterowania . Umowa przewiduje
także szkolenie żołnierzy oraz pakiet techniczny. Dostawcą jest jeden z czołowych producentów elektroniki
dla Sił Zbrojnych – PIT RADWAR S.A ., spółka, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Umowę w imieniu
Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał Szef Inspektoratu Uzbrojenia Pan gen. bryg Dariusz Pluta.  Z kolei
ze strony PIT-RADWAR S.A . umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Rafał Kowalczyk oraz Członek Zarządu
Janusz Wieczorek.
Wartość umowy to ponad 500 milionów złotych.

W marcu br. Pan Mariusz Błaszczak podpisał umowę na przeciwlotnicze, przeciwrakietowe zestawy
rakietowe średnio zasięgu WISŁA. System WISŁA będzie jednym z głównych elementów systemu obrony
powietrznej naszego kraju.

Podpisano również trzy umowy pomiędzy rządami Rzeczpospolitej i Stanów Zjednoczonych , są to umowy
wykonawcze do programu WISŁA. Dokumenty podpisali: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw
pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej systemu WISŁA – Pan płk Michał
Marciniak.
Dwie z zawieranych dzisiaj umów międzyrządowych dotyczą szkoleń polskich żołnierzy przez amerykańskich
specjalistów. Żołnierze będą uczyć się obsługi baterii systemu WISŁA.
Czwarta umowa dotyczyła zakupu 8 sztuk terminali MIDS z modułem kryptograficznym.

Kontrasygnowane przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej kopie umów zostaną wręczone Szefowi
Biura Współpracy Obronnej przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki – Panu płk Corbanowi
Sprakerowi. Łączna wartość podpisywanych we wtorek umów to ponad 19 milionów dolarów.