Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE” | Lublin, 24-25 października 2018

24 września 2018
W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.

Przybierający na sile kryzys migracyjny oraz potencjalna eskalacja konfliktu na Ukrainie to największe wyzwania, przed jakimi stoją obecnie służby graniczne w Polsce i w Europie. Podczas konferencji „GRANICE” teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie i możliwościach współpracy Straży Granicznej z innymi służbami operującymi na granicach lub mającymi swoje zadania w obrębie granic.

Innym wiodącym tematem konferencji będzie miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP, w ramach którego zostaną omówione m.in. przepisy dotyczące funkcjonowania na granicach systemu kontroli ruchu pasażerów dla celów antyterrorystycznych (PNR).

Konferencja jest skierowana zarówno do funkcjonariuszy służb granicznych i mundurowych, środowiska akademickiego, ekspertów ośrodków analitycznych podmiotów i instytucji związanych z ruchem granicznym i współpracą transgraniczną, a także do osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej. Wśród gości spodziewani są przedstawiciele instytucji związanych z tematyką graniczną z państw wschodniej flanki UE oraz przedstawiciele działów techniki i logistyki krajowych służb granicznych.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po rejestracji. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej www.granice.targi.lublin.pl

Wydarzenie patronatem honorowym do tej chwili objęli:
Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, gen. bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej, Anna Maria Anders, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Michał Jach, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Marian Banaś, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski, Komendant Służby Ochrony Państwa, lek. wet. Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego,  Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Kategorie: Aktualności