Nowy wzór tablicy ostrzegającej o polowaniu zbiorowym.

12 października 2018
W tym tygodniu w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.
Rozporządzenie określa wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym oraz sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.

Zgodnie z rozporządzeniem dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.
Nie należy rozmieszczać tablic w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.
Tablica powinna być zamocowana na wys. 160 cm (środek tablicy) tak aby utrudnić jej ewentualne zdjęcie przez osoby postronne.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego. Zdjęcie tablic powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu polowania, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

Pełna treść rozporządzenia TUTAJ.
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl
Kategorie: Aktualności